696723097

01 Introducció
02 Introducció de la Ruta de Les Vil·les
03 Torre de Sant Vicent
04 Vil·les Solimar, Camilleri, El Barco i Il·luminada
05 Vil·les Sofía, Santa Cristina i Marina
06 Vil·les María del Carmen i Dávalos
07 Vil·les María Julia, Santa Ana i Maria
08 Vil·les Rosita i Vicentica
09 Vil·la Gens, Cuatro Villas i Vil·la del Mar
10 Vil·les Pons, Rafaela i Socorrito
11 Vil·les Amparo, Victoria, Carpi i Paquita
12 Vil·la Elisa i Vil·la amb Torre
13 Hotel Voramar
14 Font del Senyor i desenrotllament urbanistic
15 Església de Sant Tomás
16 Ajuntament, Biblioteca, Casa de la Cultura
17 Teatre Municipal
18 Plaça dels Dolors i gents
19 Museu i Celler Carmelità
20 Pont de Ferro i ferrocarril
21 Introducció Desert de les Palmes
22 Desert de les Palmes, espai natural
23 Fonts i miradors
24 Vestigis historics
25 Castell de Montornés
26 Antic monestir (monestir Vell)
27 Ermites i Antres
28 Monestir dels Carmelites Descalços