696723097

La lituana Kliokmanaite i l’estoniana Puri partixen com a favorites en la competició femenina.

Benicàssim, 7 de febrer 2024