SICTED

Què és el SICTED?

És un projecte de millora de la qualitat dels destinacions turístiques promogut per la Secretaria d’Estat Turisme (SET) , amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) , que té com a objecte aconseguir un nivell de qualitat homogeni en els servicis oferits al turista dins d’un destinació turística, englobant per a això a empresas/servicios turístics de fins a 30 oficis diferents, a fi d’influir positivament en l’experiència i satisfacció del turista.

 Informació completa SICTED

–  El municipi de Benicàssim y su Oficina de Turismo así como las platges Voramar, Almadrava i Torre Sant Vicent han aconseguit esta distinció.

EMPRESES DE BENICÀSSIM DISTINGIDES AMB EL DISTINTIU SICTED