Casa de Cultura

Casa de la Cultura

Inaugurada en 1987, consta de quatre aules, sala de conferències amb capacitat per a 64 persones, saló de plens i Biblioteca Pública Municipal.

Per a poder disposar d'una aula o de la sala de conferències de la Casa de Cultura cal sol·licitar-ho amb una instància i abonar les taxes, excepte en els casos d'exempció previstos en l'ordenança. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a activitats a la Casa de Cultura