Plaça del Trenet de Teresa Bonet

Parcs i jocs infantils