696723097

Bandera blava

Bandera Blava és un guardó internacional a la qualitat ambiental, sanitària i de seguretat creat i gestionat per la FEEE (Fundació per a l’Educació Ambiental a Europa), des de 1987. La FEEE està constituïda per 22 Organitzacions No Governamentals (ONGs), una per cada Estat participant. ADEAC és el membre responsable per a Espanya de la FEEE.

L’objectiu de la FEEE és afavorir, a nivell internacional, la informació i educació ambiental, a través de programes com a Bandera Blava, Ecoescuelas, Jóvens Reporters del Medi Ambient i Boscos en l’Escola; també d’altres accions que fomenten un desenrotllament sostenible del turisme i de les comunitats locals (Agenda Local 21).


Benicàssim ha rebut este distintiu, continuadament, des de 1988. Suposa un reconeixement al bon fer en favor d’un turisme de qualitat i correcta protecció dels recursos naturals per a la millora ambiental de les platges de Benicàssim.

La FEEE concedix anualment la Bandera Blava a platges, ports i embarcacions, que complixen els criteris de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació ambiental, resumits en els 12 pictogrames adjunts.

Totes les platges de Benicàssim tenen Bandera Blava.