ISO 14001 – Platges de Benicàssim

Els sistemes de gestió ambiental estan basats en normes de referència ISO 14000, de les quals la més estesa és la norma ISO 14001:2015.

La norma ISO 14001 establix ferramentes i sistemes enfocats als processos de producció i servicis de qualsevol empresa o organització, i dels efectes que d’estos deriven al medi ambient. L’objectiu d’esta norma és facilitar a les empreses metodologies adequades per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental.

La norma ISO 14000 és una norma de gestió ambiental que, una vegada implantada, afectarà tots els aspectes de la gestió d’una organització en les seues responsabilitats ambientals i ajudarà a les organitzacions a tractar sistemàticament assumptes ambientals, a fi de millorar el comportament ambiental i les oportunitats de benefici econòmic.

Quins beneficis oferix la norma ISO 14001:2015

Tindre un sistema de gestió ambiental certificat suposa per a l’empresa una sèrie de beneficis de mercat, econòmics, de millora de la imatge de l’empresa i també de la seua situació reglamentària, com per exemple:

  • L’eliminació de limitacions en el desenrotllament de l’empresa en mercats internacionals (ISO 14001 és un referencial reconegut internacionalment)
  • El compliment de requisits d’algun client,
  • La possibilitat de captar clients sensibles al tema ambiental
  • Reducció del gasto en energia elèctrica, combustibles, aigua i matèries primeres
  • Estalvi en el tractament d’emissions, abocaments o residus per mitjà de plans de reducció
  • La possibilitat d’obtindre mèrits (punts) en concursos públics (en alguns casos la certificació és requisit obligatori)
  • Assegurament del control i compliment del gran nombre de requisits legals relacionats amb temes ambientals
  • Reducció de riscos mediambientals, la qual cosa provoca una descompte en l’import de determinats segurs.

Aspectes clau de norma ISO 14001:2015

– La Norma ISO 14001 establix mecanismes de seguiment i mesurament de les operacions i activitats que puguen tindre un impacte significatiu en l’ambient.

– El sistema de gestió ambiental ha de proporcionar una sistemàtica de treball estandarditzada orientada a obtindre els resultats ambientals planificats. S’ha d’evitar que el sistema de gestió supose una càrrega addicional de treball. Simplement, ha de formar part de la pauta de treball habitual de l’empresa.

– L’organització ha d’assignar a un membre de l’empresa el lloc de responsable de medi ambient, les responsabilitats del qual seran les d’implantar i mantindre la norma ISO 14001.

Totes les platges de Benicàssim tenen la certificació ISO 14001:2015

Certificat ISO 14001 Platges de Benicàssim