Política de Qualitat i Medi Ambient en platges

L’Ajuntament de Benicàssim, organisme públic d’àmbit local, és conscient que el seu extens litoral és un pilar fonamental per al desenrotllament turístic i econòmic del municipi i que la competitivitat dels destinacions turístiques està basada en la sostenibilitat dels seus recursos naturals, econòmics i culturals. És conscient que les platges constituïxen un recurs limitat i fràgil pel que ha decidit realitzar una correcta gestió de les seues platges a través de la implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb les NORMES UNE-ISO 13009 I UNE-EN ISO 14001.

L’Ajuntament de Benicàssim, amb la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, pretén logar la satisfacció de totes les persones que visiten les platges del municipi. Garantix, al seu torn, un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen en el litoral, establint mecanismes de millora contínua en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant amb ells l’evolució, tant en la qualitat mediambiental del seu litoral, com en els servicis prestats.

L’Ajuntament de Benicàssim es compromet a establir iniciatives que asseguren el compliment de les lleis i reglaments, alhora que les exigències dels usuaris o altres requisits aplicables a les activitats que es desenrotllen en les platges. Per a això, promourà la participació de tot el personal i usuaris en la protecció i millora del litoral, per mitjà de mecanismes de formació i sensibilització, incidint en la comunicació a tots els nivells.

L’Ajuntament, dins de les seues possibilitats, es compromet a establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i previndre en origen. Anualment, definix i avalua periòdicament objectius de qualitat i medi ambient a fi d’impulsar la millora contínua en les seues platges.

Des de l’Ajuntament de Benicàssim es pretén amb la implantació del Sistema de Gestió de les Platges, mantindre la riquesa del nostre ecosistema litoral, així com sensibilitzar i conscienciar a tots aquells que visiten les nostres costes, fent-los partícips en este projecte i buscant aconseguir unes platges que puguen satisfer els més alts estàndards de qualitat.
Benicássim, 17 de maig de 2016