696723097

ASADOR LA HERRADURA

Cuina Argentina

Av. Ferrandis Salvador, 8

964 30 21 05

Carnes a la brasa, paelles