696723097

Ruta Cicloturística

Rutes i Naturalesa

Nova ruta cicloturística i paisatgística

Benicàssim compta amb una nova ruta cicloturística i paisatgística amb quatre àrees de descans i onze panells informatius

La nova ruta cicloturística i paisatgística de Benicàssim és, sens dubte, una de les més impactants de la Comunitat Valenciana, tant per les àrees de descans i pels panells informatius amb els quals compte, com pel paisatge que es pot contemplar des dels diferents punts.

Benicàssim disposa de 8.287 metres de nou carril bici que sumats als 4.946,50 metres existents, donen com a resultat quasi 15 km de carril adequat a l'ús del ciclista.

Amb aquest projecte, que ha comptat amb finançament del Ministeri de Turisme, dins de les mesures complementàries del Pla d'Excel·lència Turística, així com aportació pròpia de l'Ajuntament, s'aconsegueix la unió des de la Corba fins a la Torre Sant Vicent, gràcies a la prolongació del carril bici des d'Heliòpolis. Des d'allí, el carril puja pel carrer Torre San Vicent, fins al barri antic, on enllaça amb un nuevotramo que s'ha construït en el bulevard existent sobre l'antiga via del ferrocarril, fins a arribar a l'avinguda Mohino, on enllaça amb l'actual carril bici fins al camí la Ratlla, on un nou tram permet baixar fins a la Corba i enllaçar amb el carril bici que discorre al llarg de l'avinguda Ferrandis Salvador, en el passeig marítim d'Heliòpolis.

La ruta compta amb quatre àrees de descans dotades d'aparcabicis, papereres, panell de senyalització informativa, mobiliari:

1a Àrea: Jardí Torre Sant Vicent, situat al parc recentment remodelat amb equipament i mobiliari suficient per al descans i la contemplació magnífica de la Torre del S. XVI al costat de la mar Mediterrània.

2a Àrea: Enfront dels camps de futbol de l'Avda Els Frares.

3a Àrea: Al costat del parc públic Illa La Ferrera

4a Àrea: Cami La Ratlla

Tots els trams, tenen una amplària d'entre 220 i 280 cm, convertint-la en la ruta més segura, perquè a més, en cap tram vehicles i bicicletes comparteixen calçada, la qual cosa permet a la ruta comptar amb uns òptims paràmetres d'ús. Així mateix, en alguns trams s'han insta·lat fites cilíndrics i reflectors en el sòl per a garantir la seguretat dels ciclistes.