Q de Qualitat Turística

SISTEMA DE QUALITAT TURÍSTICA ESPANYOLA- NORMES Q

El SCTE -Sistema de Qualitat Turística Espanyola- certifica el servici, les instal·lacions, i la gestió de les empreses turístiques espanyoles. És una certificació de caràcter voluntari, que indica el compromís dels empresaris per a aplicar millores en la qualitat dels seus productes i servicis.

El SCTE es compon d’unes normes específiques per a cada sector, el Sistema és flexible, obert, autoregulat i voluntari.

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) és l’organisme espanyol de certificació d’estos Sistemes de Qualitat, té caràcter privat i independent.

LA MARCA DE QUALITAT TURÍSTICA

La Marca Q, l’element més visible de tot el Sistema, la denominació genèrica del qual és ‘Calidad Turística Española‘, i és comú a qualsevol activitat relacionada amb els servicis o productes turístics. L’ICTE administra i gestiona en exclusiva la dita Marca emetent si és el cas la corresponent actualització per al seu ús i vigilant l’adequada utilització.

La Marca de Qualitat Q complix amb una sèrie de característiques aportant prestigi, diferenciació, fiabilitat i rigor als establiments turístics certificats.

• PRESTIGIOSA, la Marca demostra el compromís de l’establiment certificat per aconseguir la plena satisfacció del client, cobrint les necessitats i superant les seues expectatives, oferint-li un servici excel·lent.

• DIFERENCIADORA, La Marca només podrà obtindre’s per aquells establiments que asseguren uns nivells de qualitat establits per la Norma de Qualitat de Servicis.

• FIABLE, perquè els mecanismes utilitzats per a avaluar el compliment o no dels requisits sol·licitats per les Normes són independents del propi sector i estan dissenyats d’acord amb la normativa intersectorial.

• RIGOROSA, perquè per a obtindre és imprescindible superar unes proves de caràcter objectiu establides en els Reglaments i Normes.

• PROMOCIÓ, davant dels consumidors per les administracions. La imatge de la Marca de Qualitat Turística Espanyola, amb més de 2.000 establiments certificats amb el segell corresponent, comença a ser reconeguda a nivell nacional i internacional. Este reconeixement, tant del consumidor nacional com dels operadors i consumidors emissors és un objectiu primordial, obtenint resultats positius.
Platges i Establiments Certificats amb la Q de Qualitat Turística per l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola)

De forma gradual, el nombre d’empreses turístiques de Benicàssim que aconseguixen la “Q” de Qualitat Turística Espanyola, va augmentant entre els distints subsectors que formen el sector turístic benicense. Entre els establiments amb este distintiu destaquen:

 

Nom Direcció Data de Certificació
Hotel Intur Azor *** Avda. Gimeno Tomás, 1 20/12/00
Bonterra Resort Avda. Barcelona, 47 31/03/03
Hotel Intur Orange **** Avda. Gimeno Tomás, 9 01/12/05
Hotel Intur Bonaire **** Avda. Gimeno Tomás, 3 01/12/05
Oficina Municipal de Turisme de Benicàssim C/ Sant Tomàs, 74 26/11/07
Platja Voramar Passeig Marítim Pilar Coloma 27/06/08
Platja L’Almadrava Passeig Marítim Pilar Coloma 21/07/09
Platja Torre Sant Vicent Passeig Marítim Pilar Coloma 23/07/10