Tourist Info Benicàssim amb el medi ambient

Des de Tourist Info Benicàssim prenem consciència amb la protecció del medi ambient i fem que siga una part important de la gestió de la nostra oficina. És per això per ho hem incorporat al nostre sistema de treball una sèrie d’actuacions dirigides a minimitzar els aspectes ambientals derivats de la nostra activitat.

Estem substituint de forma gradual el sistema d’enllumenat de l’oficina de turisme per lluminàries de baix consum. A més, s’ha definit una sèrie de bones pràctiques ambientals que du a terme el personal de l’oficina per a fer un ús responsable de l’energia (enllumenat i sistema de climatització) . Estes actuacions ens ha permés en els últims 6 anys (període 2011 a 2016) una reducció del 60% en el consum d’energia.

En este sentit, des de Tourist Info Benicàssim estem treballant en el càlcul de l’empremta de carboni de la nostra activitat, que permeta identificar objectius de millora.

A més, es duen a terme bones pràctiques ambientals dirigides a la reducció del consum de paper, imprimint només allò que és necessari i utilitzant el paper usat per a la presa de notes internes. A més, el paper utilitzat per a la impressió procedix de paper reciclatge.

Els usuaris de les nostres oficines també participen en la nostra labor de reducció del consum de paper, seleccionant únicament aquella informació que necessiten, per a facilitar aquesta tasca Tourist Info Benicàssim hi ha disposat diversos missatges en la zona d’autoservici.

Desde Tourist Info Benicàssim es minimitza en la mesura que siga possible la generació de residus realitzant una correcta separació selectiva dels mateixos abans de ser gestionats a través de gestors autoritzats.

Se disposa d’un sistema d’indicadors ambientals que permet realitzar el seguiment dels consums de recursos i generació de residus, que es manté actualitzat. Els resultats del comportament ambiental de l’oficina són comunicats a les parts interessades a través de l’oficina de turisme. Estos són utilitzats per a l’establiment d’accions de millora dirigides a la protecció del medi ambient.

En quant als nostres proveïdors, Tourist Info Benicàsim prioritza la compra a aquells proveïdors que complixen amb els estàndards mediambientals i de qualitat de les normes ISO 9001 i ISO 14001, de manera que els productes de neteja utilitzats són adquirits a empreses certificades.

“Tot xicotet gest importa: protegim el medi ambient”